'30.000 tỷ đồng cứu trợ địa ốc đã tính đến lạm phát'

Sau khi Ngân hàng Nhà nước đưa ra dự thảo thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ, nhiều ý kiến lo ngại một trong các nút thắt là khó khăn trong việc xác định đối tượng thu nhập thấp, mức lãi suất biến động... Theo giải trình của Ngân hàng Nhà nước vừa được công bố, đối tượng thu nhập thấp sẽ do UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xác định. Thông tư 36 và 16 của Bộ Xây dựng cũng quy định, đối tượng thuộc diện thu nhập thấp có mức thu nhập bình quân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Bộ Xây dựng cũng đang soạn thảo Nghị định về quản lý và phát triển nhà xã hộ để trình Chính phủ sẽ quy định rõ hơn về đối tượng thu nhập thấp này.

Giải trình về ý kiến cho rằng gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng là quá nhỏ, chưa đủ sức vực thị trường đi lên, Ngân hàng nhà nước cho rằng số tiền đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tính toán rất kỹ. "Gói hỗ trợ có tính toán tới ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát trong ngắn và trung dài hạn và sẽ tạo ra niềm tin cho thị trường và cùng với sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế khác, thị trường bất động sản sẽ sớm hồi phục", Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sẽ tạo ra niềm tin cho thị trường địa ốc. Ảnh: Hoàng Lan.

Ngoài ra, mức lãi suất 6% mỗi năm cố định trong 3 năm là một cố gắng và nỗ lực của Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước. Sau 3 năm ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán để đưa mức lãi suất cho phù hợp.

Về mức chênh lệch lãi suất 1,5% mà các ngân hàng thương mại nhà nước được hưởng, Ngân hàng Nhà nước lý giải đã bao gồm cả chi phí nghiệp vụ. Ngay khi cho vay, ngân hàng phải trích 0,75% dự phòng chung và khi nhóm nợ tăng lên thì mức dự phòng cụ thể cũng tăng lên. "Mức chênh lệch này còn thấp hơn mức chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay thông thường hiện nay của các ngân hàng, nên đã thể hiện sự chia sẻ khó khăn đối với khách hàng", Ngân hàng Nhà nước cho hay.

Trước ý kiến, dự thảo Thông tư nên quy định tài sản thế chấp chính là căn nhà mua hoặc dự án mà doanh nghiệp đang xây dựng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc chỉ quy định bảo đảm bằng chính căn nhà hoặc dự án doanh nghiệp xây dựng là không đầy đủ và có thể hạn chế việc tiếp cận vốn của khách hàng. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng chính căn nhà mua hoặc dự án xây dựng để thế chấp theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Giải thích về việc không áp tỷ lệ cho vay cụ thể đối với doanh nghiệp cũng như cá nhân trong gói 30.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, quy định cụ thể tỷ lệ này như 65% (cho doanh nghiệp) và 35% (cho cá nhân) là không khả thi, vì dự nợ cho vay khách hàng tại ngân hàng thường xuyên biến động, chưa kể thời gian cho vay của doanh nghiệp chỉ tối đa 5 năm, cá nhân là 10 năm. Do đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định không thể duy trì tỷ lệ này trong suốt thời gian thực hiện chương trình. Bộ Xây dựng sẽ linh hoạt điều tiết tùy theo cung cầu.

Việc người mua nhà ở xã hội không thuộc diện ưu tiên hưởng gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước cho biết để đúng với với Luật Nhà ở 2005 và Nghị quyết 02. Ngân hàng khẳng định, hoàn toàn ủng hộ việc người mua nhà xã hội được vay lãi suất 6%, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ bổ sung hình thức mua nhà xã hội vào Thông tư khi các quy định của pháp luật cho phép.

Liên quan đến đề nghị mở rộng cho vay ưu đãi đối với loại căn hộ dưới 80m2 thay vì 70m2, thời hạn vay là 20 năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ chuyển đề xuất này lên bộ, ngành có liên quan và tham mưu cho Chính phủ.

Hoàng Lan

Nguồn: Vnexpress.net

'30.000 tỷ đồng cứu trợ địa ốc đã tính đến lạm phát' Trước ý kiến phản biện gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng là quá nhỏ chưa đủ sức vực thị trường bất động sản đi lên, Ngân hàng Nhà nước cho rằng số tiền đã được Chính phủ tính toán rất kỹ có tính tới ổn định kinh tế vĩ mô.