Tp.HCM: Kiến nghị cấp giấy cho người mua nhà tại Phú Mỹ Hưng

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM đã có công văn kiến nghị UBND Tp.HCM giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất, theo đó nên sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người mua nhà trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Sở dẫn số liệu báo cáo của Công ty Phú Mỹ Hưng và Ban quản lý khu Nam cho biết hiện còn khoảng 500 hộ dân đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với Công ty Phú Mỹ Hưng nhưng đến nay mới tiến hành lập thủ tục.

Ban quản lý khu Nam cũng đã trình UBND thành phố xem xét thu hồi, giao đất cho khoảng 300 trường hợp nhưng thành phố chưa ký quyết định. Việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân mua nhà tại khu đô thị này gặp khó khăn do chưa xác định được thời điểm nộp tiền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), một trong những vấn đề người mua nhà quan tâm hiện nay. Ảnh: Đình Dũng

Năm 2010, thành phố đã có văn bản xin ý kiến Chính phủ, và việc nộp tiền sử dụng đất được giải quyết theo hướng sẽ tính tại thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà giữa Công ty Phú Mỹ Hưng và người mua nhà. Giá đất thu theo bảng giá đất do UBND thành phố ban hành và công bố hàng năm. Việc nộp tiền phải hoàn thành trước ngày 30/6/2011, nhưng sau đó được gia hạn đến ngày 9/3/2012. Trường hợp hai bên chưa ký hợp đồng mua bán thì Công ty Phú Mỹ Hưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Sở kiến nghị thành phố nên sớm xem xét số hồ sơ đã nộp vì để lâu sẽ gây khó khăn hơn cho người dân bởi tiền sử dụng đất có thể sẽ tăng cao qua mỗi năm, và Nhà nước cũng không thu được khoản tiền này vào ngân sách.

Nguồn: TBKTSG

Tp.HCM: Kiến nghị cấp giấy cho người mua nhà tại Phú Mỹ Hưng Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM đã có công văn kiến nghị UBND Tp.HCM giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất, theo đó nên sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người mua nhà trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng.