Việt kiều có giấy tờ cư trú 3 tháng trở lên là được mua và sở hữu nhà

Chỉ cần có các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép Việt kiều cư trú ở VN từ 3 tháng trở lên là đủ điều kiện mua và sở hữu nhà ở.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian vừa qua theo kiến nghị của Bộ Ngoại giao cũng như phản ánh của nhiều kiều bào khi về Việt Nam mua nhà ở thì thấy rằng, một số địa phương khi thực hiện thủ tục công chứng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho kiều bào vẫn còn thiếu và thực hiện chưa thống nhất, chưa đúng quy định của các văn bản pháp luật liên quan.


Mới đây, Bộ Xây dựng đã gửi Công văn số 1674/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào.

Theo văn bản, khi công chứng hoặc chứng thực các giao dịch về nhà ở của Việt kiều thì không cần có chứng minh thư và hộ khẩu mà chỉ cần có hộ chiếu Việt Nam, Giấy xác nhận Quốc tịch VN và các giấy tờ liên quan khác.

Không bắt buộc Việt kiều phải đáp ứng điều kiện cư trú thực tế tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên mà chỉ cần có các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên là đủ điều kiện được mua và sở hữu nhà ở.

Ngoài ra, Việt kiều còn được được mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở (không phân biệt trong dự án phát triển nhà ở hay tại các khu dân cư hiện hữu); được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại khu vực được phép chia lô bán nền để tự xây dựng nhà ở.

Bình An

Nguồn: Trí Thức Trẻ

Việt kiều có giấy tờ cư trú 3 tháng trở lên là được mua và sở hữu nhà Chỉ cần có các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép Việt kiều cư trú ở VN từ 3 tháng trở lên là đủ điều kiện mua và sở hữu nhà ở.