Cải tạo, sửa chữa ngân hàng BIDV

Cải tạo, sửa chữa 3 chi nhánh của Ngân hàng BIDV tại Tp.HCM, bao gồm:

1. Chi nhánh Ba mươi tháng tư (Võ Văn Tần, Quận 3)


2. Chi nhánh Hiệp Phú Sài Gòn (Nguyễn Lương Bằng, Quận 7)


3. Chi nhánh Bình Tân (300-302 Tên Lửa, Quận Bình Tân)