Thi Công Kết Cấu Cảnh Quan - Dự Án The Green Star
Dự án đang thi công

Thi Công Kết Cấu Cảnh Quan - Dự Án The Green Star

Thi công phần trung tâm của dự án, đó là công viên có hồ cảnh quan và đường đi dạo.