Chùa Linh Phước Tự - Dự án Soho Residence

Dự án Soho Residence nằm trên 2 mặt tiền đường Cô Giang & Cô Bắc tại trung tâm quận 1. Linh Phước Tự là công trình công cộng phục vụ cho cộng đồng dân cư nơi đây.


Thời gian thi công: Từ ngày 05/09/2020 đến ngày 26/04/2021

Một số hình ảnh thi công: