Chung cư 20 tầng An Hòa

  • Địa điểm: Khu đô thị An Phú-An Khánh, quận 2 thành phồ Hồ Chí Minh.
  • Quy mô công trình:
    1. Tổng số tầng: 01 hầm, 01 trệt, 19 tầng lầu, 01 sân thượng.
    2. Tổng diện tích sàn: 26.800m2.
  • Tổng giá trị hợp đồng: 48.730.000.000 đồng.
  • Thời gian hoàn thiện: 09 tháng.