Kết cấu BTCT và Hoàn thiện bể nước ngầm - Chung cư THE SILVER STAR

Bể nước 1500m3 để chứa nước sinh hoạt và chữa cháy cho chung cư.

Địa điểm: Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM.
Một số hình ảnh thi công: