Nhà bảo vệ cổng 2, Đường nội bộ Khu công nghiệp Pousung-Trảng Bom.

  • Địa điểm: KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
  • Qui mô dự án
Nhà bảo vệ: 180 m2.
Tường rào, Cổng.
Lát gạch con sâu đường nội bộ: 13.400m2
  • Giá trị hợp đồng: 6.000.000.000 đồng.
  • Thời gian xây dựng: 90 ngày.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG

Thi công Nhà bảo vệ


Thi công đường KCN


Lát gạch bọ xi măng M220

Nhà bảo vệ và cổng 2 đã hoàn thiện