Nhà bếp trong Nhà máy Công ty TNHH SX-TM-DV Sa Pai

  • Diện tích khuôn viên bếp: 20x16m
  • Diện tích xây dựng bếp : 16x16m
  • Tổng giá trị hợp đồng: 1.200.000.000 vnd
  • Thời gian thi công dự kiến: 30 ngày 
  • Ngày bắt đầu thi công: 28/3/2013HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

Xe máy đào móng nhà bếp

Các kỹ sư đang định vị vị trí