Sửa chữa, cải tạo biệt thự B4 trong Lan Anh Village

Giải pháp để tăng diện tích sử dụng:
  • Garage bên trái: đổ thêm 1 sàn bê tông trên gara để tăng diện tích tầng 1, dùng làm phòng thờ và phòng sinh hoạt chung.
Phòng sinh hoạt chung
  • Sàn mái cũ, cải tạo thành tầng 2. Đổ thêm một phần sàn mái để che tầng 2, phần còn lại thành sân thượng.
Phòng khách

Phòng ăn

Phòng ngủ chủ nhân

Phòng ngủ con trai

Phối cảnh chính