Tôn tạo, phục hồi căn cứ Khu ủy Sài Gòn-Gia Định (Y4)

Địa chỉ: Xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Quy mô công trình:
  • Diện tích đất: 2 ha
  • Tổng có 13 hạng mục bao gồm: Nhà trưng bày(650m2), 07 hầm trú ẩn bằng BTCT có đắp vữa xi măng giả dừa, sân đường, hồ nước sinh hoạt và PCCC, Cột cờ và Nhà bia tưởng niệm.
  • Thời gian xây dựng: 5 tháng.
Phối cảnh toàn khu.

Nhìn từ ngoài vào khu trưng bày hiện vật.

Bên ngoài hầm.

Cửa hầm.

Hầm trú ẩn đồng chí Mai Chí Thọ
Đắp giả cầu dừa