Trường Mẫu Giáo Bắc Phan Thiết

 • Địa điểm: Phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết
 • Qui mô dự án: Diện tích khuôn viên:  5.329 m2, bao gồm:
  1. Khối phòng nhóm trẻ-Lớp mẫu giáo: 784 m2 sàn, kết cấu BTCT, 01 trệt, 01 lầu, mái sàn BTCT, lợp tole.
  2. Khối phòng tổ chức ăn, phục vụ học tập: 262 m2. kết cấu BTCT, 01 trệt, 01 lầu, mái sàn BTCT, lợp tole.
  3. Khối phòng hành chính quản trị: 260 m2. kết cấu BTCT, 01 trệt, 01 lầu, mái sàn BTCT, lợp tole.
  4. Sân đường nội bộ, cổng tường rào, nhà xe, bể nước ngầm...
 • Giá trị hợp đồng: 16.000.000.000 đồng.
 • Thời gian xây dựng: Từ ngày 15 tháng 07 năm 2015.